Translate

 

SENARAI KAWASAN PEDALAMAN DI NEGERI SABAH

1.

Banggi

1.

Balambangan2.

Kapitungan3.

Balak-Balak4.

Palak5.

Laksian6.

Lok Tohong7.

Limbuak Darat8.

Limbuak Laut9.

Padang Meliu (Padang Banggi)10.

Sabur11.

Dogoton12.

Pulau Tigabu13.

Pulau Malawali14.

Lagotan Darat

2.

Kudat

1.

Tinangol2

Parapat Darat3

Tiga Papan4

Lokoton5.

Dualog6

Bangau7.

Pinawantai8.

Lodung9.

Pata10.

Sabayan11.

Lotong12.

Lampaki13.

Parapat Laut14.

Terongkongan15.

Indarason16.

Gumandang17.

Indarasan Laut18.

Suvil19.

Limau-Limauan20.

Namgka21.

Suangpai22.

Garau23.

Barambangan24.

Panudahan25.

Kampung Minyak26.

Bingolon

3.

Pitas

1.

Bawing2.

Liu3.

Mapan-Mapan4.

Malubang5.

Sahabat6.

Mandurian7.

Rosob8.

Pingan-Pingan9.

Kusilad10.

Bawang11.

Salimpodon12.

Mandamai/Pandan.Mandamai13.

Dandun14.

Pinapok15.

Mangkapon16.

Telaga17.

Senaja18.

Pantai19.

Kanibongon20.

Nibang21.

Bongkol22.

Moringan23.

Kesaggan24.

Manggis25.

Taradas/Dallas

4.

Kota Kinabalu

1.

Kampung Ruminding2.

Kampung Babagon Toki (Inanam)3.

Kampung Poring-Poring4.

Kampung Bambangan Baru5.

Pulau Sapangar6.

Kampung Natai (Telipok)7.

Kampung Kebayau8.

Pulau Mengalum

5.

Tuaran

1.

Tiong Perungusan2.

Wasai3.

Tudan4.

Lemaas (Kampung Sindungan)5.

Gayang6.

Ulu Talantang7.

Logub8.

Baru-Baru9.

Kindu10.

Termenong11.

Kitapol12.

Lokub13.

Sinulihan14.

Lokos15.

Mantob16.

Pahu17.

Penambawan18.

Poring19.

Sungoi20.

Tolungan21.

Tobobon22.

Gonipis23.

Sinansang24.

Rungus Panansawa25.

Paka26.

Nulu27.

Kolubaan28.

Kotunuan29.

Tiong Tomburung

6

Tamparuli

1.

Linungkuan2.

Moingob3.

Parad4.

Koburan5.

Tomboilik6.

Sinalapak7.

Kaliposuan8.

Sambah9.

Betutai10.

SK Kelawat

.


11.

Kampung Wangkod12.

Tomis Baru13.

Giok14.

Bongol15.

Guakon16.

Lingga baru17.

Laputong18.

Gontung19.

Budu Tohuri20.

Rungus nahaba21.

Gayaratau22.

Kayangat23.

SK Tomis

7.

Kota Marudu

1.

Teringai Laut2.

Ontolok3.

Mendawang4.

Birahan5

Talantang6.

Mengaris7.

Bingkungan8.

Marak Parak9.

Sunsui10.

Samparita11.

Kampung Gana12.

Malangkap13.

Sampir14.

Tagibang15.

Panaitan16.

Teritipan17.

Tigaman18.

Teringai batu19

Mangin20.

Lampada21.

Teringai Darat22.

Koromoko23.

SK. Magandai

8.

Kota Belud

1.

Lasau Podi2.

Bangkahak baru3.

Lasau Tintapan4.

Mangkulat5.

Podos6.

Melangkap7.

Kaung8.

Kiau9.

Lahanas10.

Tabutan11.

Gansurai12.

Dallas13.

Sarang14.

Dubar15.

Rampayan Ulu16.

Pulau Mantanani17.

Pituru18.

Bongkahak Lama/Rosak19.

Takulung20.

Wani22.

Lompios23.

Bolobog24.

Buduk25.

Pompod26.

Talus27.

Pangi

9.

Sandakan

1.

Pulau Lubukan2.

Mumiang3.

Pulau Timbang4.

Palau Sanghai5.

Terusan baru6.

Kampung Padas7.

Tanjung Pisau8.

Semawang (Sungai Monyet)9.

Gum-Gum Kecil (Kuala)10.

Bongon Besar11.

Sungai Tiram12.

Tg. Batu13.

Bambangan14.

SK Pitas15.

SK Madong16.

SK Sakilan17. Sipinong


18.

SK. Kg. Baru

10.

Kinabatangan

1.

Balat2.

Tangkong3.

Ulu Tongod Range4.

Kampung Lokan5.

Kampung Inarad6.

Kampung Tampasak7.

Kampung Menanam8.

Ansuan9.

Arawon10.

Tulang-Tulang11.

Langga12.

Tundon Bohangin13.

Kampung Sri Ganda14.

Kampung Bilit15.

Paris III16.

Kampung Paris17.

Kampung Batu Putih18.

Kampung Kampung Abai19.

Kampung Sangau20.

Tambisan21.

Dagat (KKB)11.

Beluran

1.

Tagas-Tagas2.

Terusan Sugut3.

Sungai-Sungai4.

Malalin5.

Kampung Tetabuan6.

Kampung Tampat Sugut7.

Kampung Kuala Lingkabau8.

Kampung Lung Manis9.

Kampung Golong10.

Kampung Pinampadan11.

Kampung Kaindangan12.

Kampung Bawang13.

Kampung Tangkarasan14.

Kampung Bahanan15.

Kampung Limau-Limau Jambongan16.

Kampung Tanjung Nipis17.

Kampung Batangan18.

Kampung Lubang Buaya19.

Kampung Kilanas20.

Kampung Obah21.

Kampung Mamahat22.

Kampung Pantai23.

Kampung Tegupih24.

Kampung Taliduson25.

Kampung Timbulus26.

Kampung Penindakan27.

Kampung Agang28.

Kampung Karagasan29.

Kampung Meridi30.

Kampung Melinsau31.

Kampung Magkapoh32.

Kampung Ulu Kaingaran33.

Kampung Pulau Keniogan34.

Kampung Lidong35.

Kampung Penimbanan36.

Kampung Perancangan37.

Kampung Rumidi38.

Kampung Klagan39.

Kampung Nangoh40.

Kampung Basai41.

Kampung Derom-Derom (Kampung Bosinti Lama)42.

Kampung Bukit Besi43.

Kampung Manok-Manok44.

Kampung Pelandok45.

Kampung Melapi46.

Kampung Kabuluh47.

Kampung Sualok48.

Kampung Botition49.

Kampung Sg. Sapi50.

Kampung Kawiyan51.

Kampung Ulu Sapi52.

Kampung Abuan53.

Kampung Bintang Mas54.

Kampung Simpang Paitan55.

Kampung Mangkasulap56.

Kampung Nakadong57.

Kampung Tagapalang58.

Kampung Pinangkau59.

Kampung Waigon60.

Kampung Maidan61.

Kampung Shariff Jambongan62.

Kampung Bantan63.

Kampung Tebatu64.

Kampung Keliaga65.

Binsulung66.

Kampung Sungai Nangka67.

Kampung Muanad68.

Kampung Melunglung (Kampung Cendermata)

12.

Telupid

1.

Kampung Ansuan2.

Kampung Bauto3. Kampung Kiabau


4. SK. Buis


5.

SK. Imbak

13.

Ranau

1.

Kinirasan2.

Langsat3.

Tampios4.

Kemburunggoh5.

Miruru6.

Togop Darat7.

Paus8.

Ratau9.

Toboh10.

Tudan11.

Tiang Lama12.

Nisan13.

Suminimpod14.

Longut15.

Tinanom16.

Teruntongon17.

Monggis18.

Lobou Kieyip19.

Mindahuan Lama20.

Bayag21.

Balisok22.

Kodop23.

Tibabar24.

Meringkan25.

Gaur26.

Lulut27.

Togoyog28.

Kigiwit29.

Kieyip30.

Randagong Lama31.

Keranaan32.

Nabutan33.

Kepangian34.

Segindai35.

Gana-Gana36.

Nunuk Ragang37.

Maukab38.

Pinawantai39.

Nampasan40.

Malinsau Sugut41.

Kirokot42.

Tungou43.

Himbaan44.

Nalumad45.

Naradau46.

Nohimboyon47.

Nawanon48.

Matupang49.

SK Perangangan50.

SK Togudon Lama51.

SK Napong52.

53.

SK Waang

Tarawas

14.

Penampang

1.

Buayan2.

Longkogungang3.

Terian4.

Tempayasah5.

Babagon Laut6.

Kalanggan7.

Kionop Laut8. Tiku


9.

SK. Tampasak Tongudon

15.

Papar

1.

Ulu Gumagar2.

Telantang3.

Ulu Kambizan4.

Tiku5.

Ulu Kogopon6.

Ulu Mandalipau7.

Ulu Basanon8.

Mandalipau9.

Kaiduan10.

Kambizan Orai

16.

Beaufort

1.

Halogilat2.

Nekayan Baru3.

Bambangan4.

Tiong baru (Ulu Mawao)5.

Suasa6.

Jabang7.

Lago8.

Batu 659.

Inantul10.

Nabahan11.

Gimba

17.

Kuala Penyu

1.

Lambidan2.

Tanjung Aru3.

Sangkabok4.

Batu Lintang5.

Kilugus6.

Sinapokan7.

Melikai8.

Berangkok9.

Kekapor10.

Golong-Golongan11.

Sg. Bubus12.

Mata Belanak13.

Bungudan

!8.

Sipitang

1.

Kabawang2.

Long Pasia3.

Lubang Buaya4.

Lubuk Darat5.

Solob6.

Ulu Bole7.

Mendulong8.

Meligan9.

Melamam10.

Kuala Mengalong11.

Kelangsat12.

Sg. Etih13.

Pekiak14.

Tunas Baru15.

Kuala Muaya

19.

Tambunan

1.

Tiong2.

Widu3.

Kaingaran4.

Monsok Tengah5.

Pegalam Kusob6.

Situong Tuong7.

Nukakatan8.

Kuala Namadan9.

Kinaluan/Kuala Monsok10.

Rompon11.

Kumawanan12.

Tinompok Liwan13.

Kirokot14.

Geras15.

Lotong16.

Bambangan17.

Kuyungon/Ragkam18.

Tontolob Liwan19.

Nandal

20.

Nabawan

1.

Longongan Pagalungan2.

Salarom3.

Saliliran4.

Ponotomon5.

Sibangali6.

Ladang7.

Kuala Tumalasak8.

Salinatan9.

Pemuntarian10.

Mosopoh11.

Pengaraan12.

Babalitan13.

Pandiwan14.

Saliku Sumatalun15.

Kuala Salung16.

Kabu Baru17.

Tampusison18.

Layon19.

Tetagas20.

Batu Punggul21.

Labak22.

Longongon23.

Tinandak24.

Sepulut25.

Lotong26.

Pekan Pensiangan27.

Salung/Buntulon

21.

Tenom

1.

Rayoh2.

Lohot3.

Katambalang4.

Tatalan5.

Rundom6.

Ulu Tomani7.

Pangi8.

Pamilaan Tilis9.

KungKular10.

SK Yuk Syn11.

Kampung Pada12.

Kampung Ulu Antabuan13.

Bamban14

Kampung Tilis15.

Kampung Bakuku16.

Kampung Gumisi

22.

Keningau

1.

Kapayan Baru2.

Gaulan3.

Senagang4.

Budu5.

Kampung Baru

23.

Sook

1.

Dalit2.

Karamantoi3.

Lituhon4.

Kampung Lanas5.

Pohon Batu6.

Kalampun7.

Binakaan8.

Bunang9.

Malima10.

Delayan11.

Nangkawangan12.

SK Batu Lungguyan13.

SK Sinaron14.

SK Sinua15.

SK Sunulihan16.

SK Bonor17.

SK Malaing18.

SK Mansiat19.

SK Simbuan20.

SK Tulid21.

SK Inandong22.

SK Kawakanaan23.

SK Kuala Kahaba24.

SK Binuwou25.

SK Mamagon26.

SK Kabatang Baru27.

SK Rancangan Penempatan Belia Tiulon28. SK Kebulu


29.

Tibow

24.

Tawau

1.

Inderasabah2.

Sungai Pukul (Panglima Abdullah)3.

Mentadak Baru4.

Bergosong5.

Kuala Kolumpang6.

Brantian7.

Serundong Laut8.

Sungkai Tongkang9.

Wallace Bay10.

Balung11.

Batu 22 Balung12.

Batu 32 Balung13.

Sungai Iman14.

SK Brumas15.

SK Desa16.

SK Wakuba17.

SK Bukit Quion18

SK Kalabakan19.

Sg. Mapan

25.

Kunak

1.

Tg. Keramat2.

Pangi3.

Skim Kokos Kunak4.

Kampung Gading-Gading

26.

Lahad Datu

1.

Sri Darun (Ulu Tungku)2.

Tabin3.

Tg. Paras4.

Tawaiyari5.

Bakapit6.

Kampung Kuala Teburi (Ulu Tungku)7.

Tanjung Labian8.

Lok Buani9.

Amalania10.

Kampung Bangingod Tungku11.

Kampung Makuou Tungku12.

Kampung Telisai Tungku13.

Bikang14.

Silabukan15.

Kampung Libian16.

Kampung Jeroco17.

SK Sri Pantai

27.

Semporna

1.

Pulau Pababag2.

Pulau Mabul3.

Tongkalloh4.

Kampung Labuan Haji5.

Sumadi6.

Sungai Segarong7.

Lihak-Lihak8.

Dinawan9.

Sg. Sipit10.

Kampung Omadal11.

Kampung Sapang12.

Kampung Bum-Bum13.

Pokas14.

Kalumpang15.

Kampung Gusong Melanta16.

Menampilik17. Pulau Salakan


18. Hampalan


19. Egong-Egong


20.

Kampung Bait

28.

Membakut

1.

Lembah Poring2.

Kampung Minipon3.

Kampung Bokok4.

Kampung Logagon5.

Kampung Pusak6.

Kampung Panitian7.

Kampung Tiong8.

Kampung Sinoko9.

Kampung Inantol


10. SK. Tamalang
29 Tongod 1. Kampung Kironggu


2. Kampung Keramuak


3. Kampung Linayukan


4. Kampung Maliau


5. Kampung Saguon


6. Kampung Kiandongoh Darat


7. Kampung Penangah


8. Kampung Kuamut


9. Kampung Entilibon


10. Kampung Sogo-Sogo


11. Kampung Minusoh


12. Kampung Langkabong


13. Kampung Mengkawago


14. Kampung Masaum


15. Kampung Desa Permai


16.

Kampung Kenang-Kenangan


sumber:jpa.gov.my

Pendapat anda

Posted bykmonsok at 11:17 PTG  

Comments

Facebook Comments